เกมจราชน

เกมจราชน
ชื่อ : เกมจราชน
ช่องทางแรกที่จะออกกาศ : Workpoint TV
พิธีกร :
วาลาออกกาศ : เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
ประเภท : บันเทิง

เกมจารชน เป็นรายการเกมโชว์ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เป็นรายการเกมโชว์ อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2541 เวลา 22.00 น. (แทนรายการระเบิดเถิดเทิง) และยุติออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบันได้ออกอากาศรีรันทุกวันศุกร์ ทางช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ในเวลา 09.30 น. - 10.30 น. เป็นรายการเกมโชว์ของไทยถึงแม้จะปิดรายการก็ตามแต่สามารถชมรายอีกครั้งได้ครับ เป็นรายการทีวีที่ออกอากาศในปี 2541-2548......

เกมจราชน

Workpoint TV - เกมจราชน